Praktische informatie bij zorgen

In sommige situaties kunnen thuis de spanningen oplopen, waardoor huiselijk geweld kan ontstaan. Je kunt iets doen door erover te praten of om advies en hulp te vragen.

Maak je je zorgen over huiselijk geweld of ben je niet zeker van de signalen? Dan kun je altijd bellen naar Veilig Thuis. De professionele hulplijn is gratis en anoniem. Je hoeft dus niet je naam te noemen als je dat niet wilt. Met de hulpverlener praat je over de situatie. Zij geven advies over wat je misschien zelf kunt doen. Als dat niet kan, dan kan Veilig Thuis iets doen.

Bel Veilig Thuis via 0800 2000 voor advies en hulp.

Ook kun je een overzicht van beschikbare hulp vinden op Slachtofferwijzer.nl. Een website van Fonds Slachtofferhulp voor slachtoffers en naasten.

Waarom ga je niet weg? is gemaakt door Moondocs in samenwerking met Radboudumc en Blijfgroep/Veilig Thuis. Het project kwam tot stand met steun van Stichting Achmea Slachtoffer & Samenleving.